xử lý khi xảy ra tai nạn

Cách xử lý khi xảy ra tai nạn xe máy cực đơn giản (p2)

Sau khi đánh giá nhanh chóng càng nhiều những tình huống có thể, bạn nên gọi đội phản ứng khẩn cấp. Họ sẽ hỏi bạn

Cách xử lý khi xảy ra tai nạn xe máy cực đơn giản (p1)

Nếu bạn đang lái xe của mình, việc đặt biển báo cảnh báo ở giữa làn đường, ở một khoảng cách tương đối là bắt